Friso praktijk

CRM software voor tandartsen

Geplaatst op

Met behulp van de juiste software kunnen tandartsen hun administratieve rompslomp verminderen en tegelijkertijd zorgen voor tevreden patiënten.

Digitalisering blijft veranderingen in het dagelijks beroepsleven in alle sectoren veroorzaken. Bedrijven uit een breed scala aan economische sectoren kunnen hun operationele processen optimaliseren door gebruik te maken van geschikte besturingssoftware. Het gebruik van een bijbehorende software oplossing is ook winstgevend in de medische sector. Daarom willen we in het volgende CRM software voor tandartsen onder de loep nemen en laten zien welke software functies van bijzonder nut zijn in tandartspraktijken. Er moet echter worden benadrukt dat dit slechts een overzicht is en dat er geen aanspraak wordt gemaakt op volledigheid.  Ook moet allereerst een blik op tandartsen in het algemeen worden genomen.

Tandartsen en gezondheidszorg

Het werkterrein van een tandarts omvat de preventie, diagnose en therapie van tandheelkundige, orale en maxillofaciale ziekten. In principe kunnen tandartsen dus worden ingedeeld in de medische wereld van gezondheidszorg. Terwijl de zorg zelf het complexe systeem van gezondheidszorg en gezondheidsonderhoud omvat, verwijst de gezondheidszorg ook naar de productie van medische hulpmiddelen en farmaceutische producten, evenals gezondheidstoerisme en de fitness- en wellness-industrie.

Customer Relationship Management in de gezondheidszorg

Ook hier vindt de digitale transformatie zijn weg. In de zorgsector wordt dagelijks een heel conglomeraat aan software oplossingen ingezet om instellingen te ondersteunen. Er zijn echter enkele fundamentele verschillen met andere industrieën. Op dit gebied is er bijvoorbeeld meestal geen sprake van klantrelatiebeheer, maar van patiënt relatiebeheer. Hoewel het basisidee hetzelfde is, verschillen softwareoplossingen voor patiëntrelatie beheer van die voor conventionele CRM op de volgende gebieden:

  • CRM-systemen in de gezondheidszorg maken gegevensuitwisseling mogelijk met zorgspecifieke toepassingen, zoals laboratorium informatiesystemen.
  • Ze ondersteunen ook een ander soort klant- of patiëntenwerving. Omdat veel nieuwe patiënten in de zorgsector ook worden aangetrokken door verwijzingen van andere instellingen, moeten softwareoplossingen in de zorgsector de uitwisseling van gegevens met andere zorginstellingen ondersteunen.

Dit geldt ook voor tandartsen. Moderne software systemen vereenvoudigen ook verdere workflows in tandartspraktijken en controleren de gegevensstromen tussen artsen, patiënten, personeel, apparaten en andere bronnen. In het volgende willen we enkele belangrijke functies van software voor tandartsen onder de loep nemen.

Patiëntenwerving

Softwareoplossingen voor tandartsen kunnen worden gekoppeld aan de bestaande website van de praktijk. Hier kunnen op hun beurt formulieren worden opgesteld waarmee potentiële nieuwe klanten vragen kunnen stellen of klanten een afspraak kunnen maken. Deze gegevens worden vervolgens direct overgebracht naar CRM-systemen en kunnen daar verder worden verwerkt. Op deze manier bereiken alle belangrijke gegevens een centrale locatie, wat een duidelijkere gegevensverwerking mogelijk maakt.

Afsprakenbeheer

Tegenwoordig wordt afsprakenbeheer ook grotendeels door software geregeld. Ook hier hebben tandartsen baat bij de centrale oriëntatie van het systeem, omdat alle medewerkers met dezelfde, correcte informatie werken. Ongeacht welke medewerker wijzigingen aanbrengt, wordt altijd hetzelfde systeem gebruikt waartoe iedereen toegang heeft. Op deze manier kan de dokterspraktijk op elk moment informatie verstrekken, ongeacht de samenstelling van het personeel ter plaatse op de betreffende dag; zowel telefonisch als persoonlijk ter plaatse in de praktijk. 

Het elektronisch patiëntendossier

Een patiëntendossier wordt gebruikt in verschillende gebieden van het zorgstelsel. Het bevat alle informatie over de medische geschiedenis van de patiënt, evenals behandelingen die al zijn uitgevoerd en voorgeschreven medicijnen. Het patiëntendossier bevat dan ook waardevolle informatie voor artsen. In tijden van digitale transformatie kan het patiëntendossier ook in elektronische vorm beschikbaar zijn. Het voordeel hiervan is dat alle belangrijke gegevens op één plek beschikbaar zijn. Het analoge alternatief maakt efficiënte gegevensuitwisseling van faciliteit naar faciliteit vaak moeilijker.

Conclusie: Vind de juiste software voor tandartsen

De meeste bedrijven vinden het niet eenvoudig om geschikte software te kiezen. Om ervoor te zorgen dat een systeem aan alle eisen voldoet, moeten bedrijven zich eerst intensief bezighouden met de doelen die met de software-introductie moeten worden bereikt. Hieruit kunnen vervolgens concrete eisen worden afgeleid, die kunnen worden vastgelegd in de vorm van een eisenspecificatie. Dit dient vervolgens als een belangrijke basis voor besluitvorming op een later moment in het software project.

Gerelateerde berichten

Kunsttanden nemen: welke moet ik kiezen?

Er zijn drie soorten kunsttanden: kunstgebit, klikgebit of implantaten. Elke soort heeft weer andere voor- en nadelen. Kijk even met ons mee naar de...

Lees meer

Over ons

Op onze site nemen we met je door wat je kan doen om spoel door het leven te gaan.

Contactgegevens

Via info @ frisopraktijk.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden